ترویج تجارت الکترونیکی برای تقویت تشبثات کوچک و متوسط

توصیه های تجارتی در موافقت نامه های تجارت جهانی به منظور ترویج تجارت الکترونیکی در راستای حمایت از تشبثات کوچک و متوسط
بیشتر بخوانید

اهمیت تجارت

اهمیت تجارت برای کارآفرینی، برای رشد کاروبار و برای همه. در حقیقت تجارت بیش از زمانی اهمیت پیدا کرده است. می خواهید بدانید چرا؟
بیشتر بخوانید

تاریخچه قوانین و استندردهای تجارت بین المللی ICC

در طی 80 سال ما توانستیم اساسات استندرهای تجارت بین المللی را تهداب، و آنرا برای رشد تجارت و صنایع جهانی توسعه دهیم.
بیشتر بخوانید

 

خدمات آینده

 • صدور کارنت ATA کارنت برای ورود اموال و یا نمونه اموال به صورت موقت. این کارنت یک اجازه نامه معتبر بین المللی در گمرکات است که به اموال صادراتی و وارداتی اجازه میدهد که بدون پرداخت محصول و مالیه گمرکی برای مدت یکسال در یک کشور حضور داشته باشند
 • تجارت الکترونیکی
 • انکشاف صادرات
  • خدمات کارگو هوایی
  • ارائه معلومات مارکیت های بین المللی به صادرکنندگان
  • ارائه قوانین و مقررات مارکیت های بین المللی به صادرکنندگان
  • پیدا نمودن شرکای تجاری و خریداران بالقوه برای صادرکنندگان
  • برگزاری کنفرانس های تواصل تجارتی بین المللی به صورت انلاین و همچنان حضوری
 • انکشاف سرمایه گذاری
  • ارائه معلومات از وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان به سرمایه گذاران خارجی از طریق اتاق های بین المللی در 91 کشور
  • ارائه معلومات از قوانین و مقررات تجارتی و سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی
  • پیدا نمودن شرکای بالقوه افغان برای سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری های مشترک
  • رهنمایی و تسهیل پروسس ویزه، اسناد جواز و ثبت سرمایه گذاری خارجی
  • میزبانی سرمایه گذاران خارجی و برگزاری کنفرانس های تواصل تجارتی در افغانستان
  • برگزاری کنفرانس های تواصل تجارتی انلاین در دفتر اتاق تجارت بین المللی به منظور آشنایی متشبثین افغان با همتایان شان در سایر کشورها
   OUR PARTNERS